Modernt lägenhetshus i StockholmsområdetÅtstramningarna och skärpta amorteringskrav gör det svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Foto: a40757/Shutterstock.com

Bolån

Unga bostadsköpare borde få stöd till att köpa sin första bostad. Bostadsminister Per Bolund tror att det skulle vara lättare för unga att köpa bostad om de fick ett statligt förmånligt lån skriver Dagens Nyheter.

För att hjälpa unga bostadsköpare att köpa sin första bostad skulle man enligt bostadsminister Per Bolund kunna införa statliga förmånliga lön till förstagångsköpare. 

Åtstramningarna gör det tufft att komma in på bostadsmarknaden

Sverige är ett av få länder som inte erbjuder unga förstagångsköpare något stöd. Det har blivit svårare för unga att komma in på bostadsmarknaden på grund av de senaste årens åtstramningar.

Anledningen till att åtgärderna infördes var att utvecklingen på bostadsmarknaden gick åt fel håll. Det blev allt vanligare att hushållen hade amorteringsfria lån vilket var en farlig utveckling för Sverige. 

Däremot håller Per Bolund med om att skärpningarna och åtgärderna har medfört negativa konsekvenser, framför allt för unga människor som vill in på bostadsmarknaden.

Skattegynnat bospar eller ett amorteringsfritt lån

Miljöpartiet har redan tidigare föreslagit ett skattegynnat bosparande som till exempel finns i Norge. Det skulle kunna vara ett sätt att spara ihop till en insats för unga människor och därmed komma in på bostadsmarknaden, säger Per Bolund.

Riksbyggen har tagit fram ett lån som ska vara amorteringsfritt under fem år som de kallar för Ungbolån. Det statliga lånet ska hjälpa unga i åldern 18 till 35 år.

Ungbolån ska täcka tio procent av bostadens kostnad och fungera lite som ett studielån där räntan motsvarar statens upplåningskostnad plus en avgift för administrationen. Dock måste köparen kunna stå för fem procent själv. Dessutom ska inte låntagarna omfattas av det skärpta amorteringskravet.

Även äldre drabbas av utvecklingen på bostadsmarknaden

I en intervju säger Per Bolund att Riksbyggens inlägg i debatten är intressant och något att fundera vidare på. Det är dessutom inte bra att unga stängs ute från bostadsmarknaden eftersom det försvårar för äldre att flytta till något mindre.

Vidare måste de äldre som flyttar betala reavinstskatt eller skjuta upp skatten och därmed betala den dyra uppskovsräntan. Det kan leda till att de blir tvingade att ta nya lån och då hamna över gränsen för amorteringskraven.

Även om det kan kännas stort med en villa när barnen har flyttat hemifrån och det kanske skulle vara bättre att flytta till en mindre bostad är det ändå i slutändan billigare att bo kvar. 

Regeringen bör utforma ett nytt rättvist skattesystem

Vidare hänvisar Per Bolund till budgetförslaget om att höja taket för uppskov av reavinstskatten från 1,45 till 3 miljoner kronor. Något som är ett större problem är uppskovsräntan som framför allt drabbar äldre. 

När skattesystemet utformas måste det finnas en rättvisa mellan generationerna när det gäller beskattning, säger Per Bolund.